Mukavasti Kotosalla

Kotosalla-asunnot antavat tilaa ja aikaa elämälle. Kun asumisen rutiinit hoituvat ja palvelut pelaavat, voit keskittyä vaikkapa harrastuksiin ja omaan hyvinvointiisi.

Viihtyisää, turvallista ja helppoa

Kotosalla on ainutlaatuinen, turvallinen ja itsenäinen asumismuoto ikääntyville. Kotiemme tilaratkaisut ovat toimivia, ja ne on suunniteltu viihtyisän elämisen ehdoilla. Asunnoissa on paljon arkea helpottavaa tekniikkaa, minkä lisäksi asukkaiden yksilölliset tarpeet on otettu huomioon myös yhteisissä tiloissa ja asumisympäristössä.

Jokaisella Kotosalla-talolla on asukkaiden arkea tukeva, oma palveluohjaaja. Hän auttaa tarvittaessa esimerkiksi tukivälineiden hankkimisessa ja palvelujen tilaamisessa tai tarjoaa ihan vaan juttuseuraa. Palveluohjaaja järjestää myös talon asukkaille yhteistä tekemistä, johon voi osallistua juuri niin paljon kuin jaksaa ja mieli tekee.

Taloissa on myös oma palvelupiste, liikuntarajoitteisille soveltuvat hissit sekä ovipuhelimet. Asukkaille tarjotaan tarpeen mukaan opastusta uuteen asumismuotoon, aina muutosta käytännön asioihin asti. Kotosalla-vuokra-asunnot, -asumisoikeusasunnot ja -omistusasunnot sijaitsevat Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeenlinnan keskeisillä alueilla.

Uusia Kotosalla-koteja tulossa:
Tampere, omistusasuntoja keväällä 2018
Lempäälä, vuokra-asuntoja kesällä 2018
Turku, vuokra-asuntoja syksyllä 2018

Palveluohjaaja – paikalla sinua varten

Kotosalla-talon koulutettu palveluohjaaja antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa silloin, kun sitä tarvitset. Tuttu palveluohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä palvelujohtajamme kanssa. Palveluohjaaja on talossa kaikkia asukkaita varten, ja hän on tavoitettavissa arkisin klo 8–16. Palveluohjaaja on myös talossa paikan päällä ennalta ilmoitettavina aikoina arkipäivisin.

Arjen tuki asukkaalle

Jokapäiväisen elämän ja omatoimisuuden tukeminen

Yhteydenpito yrittäjiin ja palveluntuottajiin, esimerkiksi siivouspalveluiden hankinnassa avustaminen

Palveluiden laadun tarkkailu

Yhteistyö asumisen palveluiden ja huoltomiehen sekä siistijän kanssa

Arjen tilapäinen, erikseen sovittava apu, esimerkiksi sairauden yllättäessä asiointiapu ja kaupassa käynti

Sosiaalipalvelujen hankkimisessa avustaminen

Asukkaiden palvelutarpeen kartoitus, arviointi ja seuranta

Hoitotukiasioissa avustaminen, esimerkiksi neuvonta ja ohjaus sekä lomakkeiden täyttämisessä avustaminen

Kotihoidon palvelujen hankinnassa avustaminen, esimerkiksi yhteistyö kunnan kotihoidonohjaajan kanssa ja yhteistyö eri kotihoidon yrittäjien kanssa

Omaishoidon sekä kuntoutuksen järjestämisessä avustaminen, esimerkiksi neuvonta ja ohjaus sekä lomakkeiden täytössä avustaminen

Yhteydenpito omaisten kanssa tarvittaessa

Yhteisöllisen toiminnan järjestäminen

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ja tukeminen, esimerkiksi asukastiimit ja vertaisohjaajatoiminta

Harrastustoimintaan aktivoiminen

Viikoittaisen ohjelman järjestäminen, esimerkiksi liikunta- ja teematunnit sekä kahvihetket sisältyvät jäsenpalvelumaksuun. Myös osittain tuettuja ryhmiä on mahdollista järjestää, jolloin asiakas maksaa omavastuuosan ryhmän maksusta

Erilaisten retkien järjestäminen, retkillä peritään maksu kuljetuksista, lipuista ja ruokailuista

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa

Yhteistilojen yleisestä viihtyisyydestä huolehtiminen yhdessä asukkaiden kanssa

Hoito- ja terveyspalvelujen hankkimisessa avustaminen

Lääkäripalvelut, kuten ohjaus kunnalliseen tai yksityiseen lääkäriin, lääkärin konsultaatioon ohjaaminen tarvittaessa, ennalta sovittuna saattoapu lääkäriin, yhteistyö aikuisneuvolan ja terveyskeskuksen kanssa

Apteekkipalvelut, esimerkiksi reseptien uusinnan järjestäminen, tarvittaessa käynti apteekissa

Apuvälineasioissa avustaminen, kuten ohjaus ja neuvonta, apuvälineiden hankinnassa avustaminen, apuvälineiden asennuksen järjestäminen

Kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen järjestäminen sekä tarvittaessa hyvinvointisuunnitelman tekeminen

Terveydentilan seuraaminen tarvittaessa, esimerkiksi verenpaineen tai verensokerin mittaaminen ja jatkohoitoon ohjaaminen

Jäsenpalvelumaksulla saat vastinetta rahalle

Jäsenpalvelumaksu on asukkailta kuukausittain vuokran tai vastikkeen yhteydessä veloitettava maksu, jolla ylläpidetään ja kehitetään Kotosalla-talojen jäsenpalvelutoimintaa sekä turvavalmiutta. Kotosalla-palvelut tukevat itsenäistä, omaehtoista asumista ja viihtymistä.

Palvelut

1. Palveluohjaajan palvelut 2. Palvelusihteerin palvelut

3. Turvapalvelut
  • Turvapuhelimien hankinnassa avustaminen.
4. Palvelujohtajan tehtävät
  • Palvelujohtaja hankkii, koordinoi ja valvoo palvelutuottajia, johtaa Kotosalla-asumisen sisällön kehittämistä yhteistyössä asukkaiden ja palveluohjaajien kanssa, sekä johtaa ja vastaa palveluohjauksesta.
5. Tilojen käyttömahdollisuus
  • Yhteistilat – mahdollisuus käyttää kiinteistöllä sijaitsevia yhteisiä tiloja palveluohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.
  • Kuntohuone – kuntosalin vapaa käyttö päivittäin palveluohjaajan tai kuntosaliyrittäjän ilmoittamina ajankohtina, mikä tiloista sellainen löytyy sekä mahdollisuus osallistua maksullisiin ja maksuttomiin liikuntaryhmiin palveluohjaajan erikseen ilmoittamina aikoina.